Harrys El Ab förvärvar LE Automation

Harrys El Ab breddar sin verksamhet genom att köpa enmansföretaget LE Automations rörelse med inriktning på Siemens fastighetsautomationssystem. Leif Englund, grundare av LE Automation, övergår i tjänst hos Harrys El vid uppköpet. Målsättningen med köpet är att erbjuda en helhetslösning inom området fastighetsautomation, med allt från planering och förberedande installationer till driftsättning och underhåll.

Harrys El är godkänd Siemens Solution Partner sedan september 2019, så det är ett naturligt steg att utöka kompetensen inom firman med Leif Englunds gedigna kunskap om fastighetsautomation. Leif har verkat som egenföretagare under många år, men blir nu en del av en större arbetsgemenskap och kan föra vidare sina kunskaper till nästa generation ingenjörer. Med sig i bagaget har han även sin erfarenhet av Swegons intelligenta produkter, då han jobbat mycket med driftsättning och service av deras ventilationslösningar.

Med fastighetsautomation menas ett styr- och reglersystem som optimerar energianvändningen i t.ex. offentliga byggnader, industrier och fastighetsbolag. I en alltmer digitaliserad värld måste en byggnad snabbt kunna anpassas till ny teknik och nya förväntningar. Harrys El arbetar med Siemens Desigo fastighetsautomationssystem, som hjälper fastighetsägaren att styra och övervaka byggnadens värme, kyla, ventilationssystem och fastighetslarm.

Förvärvet genomfördes den 20.1.2020.

 

Kontaktpersoner för mer information:

VD Harry Holmberg tel: 018-14100 mobil: 040 052 9148 e-post: harry@harrysel.ax

Leif Englund tel: 0457 343 4555 e-post: leif@harrysel.ax

Harrys El Ab

Elverksgatan 5
AX-22100 Mariehamn

Telefon växel: 018-14100
E-post: info@harrysel.ax

Följ oss på Facebook