Ljuskällor

 

Vi har ett stort utbud av 

  • LED-lampor
  • Halogenlampor
  • Lysrör
  • Lysrörslampor 
  • Övriga speciallampor
  • Philips, Star Trading m.fl.

 

Fakta om LED-lampor

LED är idag en etablerad belysningsteknik inom många användningsområden. LED-lampor finns med de flesta vanliga lampsocklar som du har i ditt hem.

Ljusutbytet från LED-lampor, det vill säga hur mycket ljus lampan ger, är idag så högt att man kan ersätta glöd- och halogenlampor på upp till 120 W med LED-lampor. 

Det är inte helt lätt att jämföra en LED-lampor med andra ljuskällor. För att få en korrekt jämförelse mellan en LED-lampa och en glödlampa bör man jämföra lumen för att veta hur mycket ljus man får, vilket står på förpackningen.

LED-lampor har nästan ingen värme i sin ljusstråle vilket kan vara en stor fördel i vissa fall, till exempel när man vill belysa känsliga föremål. Man får dock inte glömma bort att LED i sig genererar en hel del värme som måste ledas bort för att den långa livslängden kan uppnås och för att ljusflödet inte ska försämras för mycket. Detta är en av anledningarna till att LED-lampor kan se lite annorlunda ut jämfört med vanliga glödlampor. 
 
Många LED-lampor kan dimras, det anges på förpacknigen. Däremot är det inte säkert att den dimmer du har fungerar med din LED-lampa. Många av de dimrar som finns i hemmen är inte konstruerade för den nya tekniken så när man byter ljuskälla i en armatur som har en dimmer kan det vara skäl att också byta dimmer.

Energibesparingen
En genomsnittlig energibesparing är 80 % när man ersätter en glödlampa med en LED-lampa. Energibesparingen är alltså ungefär lika stor som med lågenergilampan. En LED-lampa med hög kvalitet har dock en betydligt längre livslängd än en lågenergilampa. 

Livslängden
En LED-lampa har en livslängd på mellan 15 000 timmar och upp till 25 000 timmar beroende på typ och utförande – detta att jämföra med glödlampans 1000 timmar.

Dimbarhet
Det finns idag ett stort utbud av dimbara LED-lampor. Kontakta oss för mera information om vilken dimmer som behövs.

Harrys El Ab

Elverksgatan 5
AX-22100 Mariehamn

Telefon växel: 018-14100
E-post: info@harrysel.ax

Följ oss på Facebook